ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คิดโครงงานภาษาอังกฤษ
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : เบญญาภา โสภณ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ตัวอย่างการคิดโครงงานภาษาอังกฤษระดับ ประถม – มัธยมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยนำเสนอวิธีการทำโครงงาน ห้อข้อที่ควรทำโครงงาน การวางแผนงาน และตัวอย่างการทำโครงงานที่มีคุณภาพ