ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เซน เปลี่ยนชีวิต
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : ธีระวุฒิ ปัญญา
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "การทำความเข้าใจเซน คือการปล่อยวาง แม้คนเก่ง ฉลาด มีสติปัญญาเพียงใด หากยังมีจิตผูกมัดก็ย่อมไม่รู้แจ้งในเซน เพราะเซนเชื่อว่า... พันธนาการที่ผูกมัดจิตใจ ยิ่งรับไว้มาก ก็ยิ่งเป็นภาระมาก "