ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

100 วิชา “ยอดคน” ที่ห้องเรียนไม่มีสอน
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : ภัทระ ฉลาดแพทย์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "อยากจะเป็นยอดคน ต้องรู้จัก “คิด” ให้เหนือกว่าคนธรรมดา อยากจะเป็นยอดคน ต้อง “ทำ” ให้มากกว่าคนธรรมดา อยากจะเป็นยอดคน ต้อง “มอง” ได้ไกลกว่าคนธรรมดา จะเป็นยอดคน... ต้องตั้งใจลงมือเปลี่ยนชีวิตตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป! "