ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.เคน จันทร์วงษ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : - หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงเนื้อหาสาระแบบบูรณาการเชื่อมโยงกันในทุกด้านเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน และใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจง่ายเหมาะสม