ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

รู้ก่อนตายไม่เสียดายชาติเกิด (ฉบับปรับปรุง)
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : ปราณ พับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือที่จะช่วยให้เข้าใจในระบบคำสอนของพระพุทธเจ้าในบทเรียนเรื่อง ?มรณานุสติ? ซึ่งเป็นบทเรียนที่มีเอาไว้ให้พุทธศาสนิกชนเรียนเรื่องความตายอย่างสมบูรณ์ และมีทัศนะต่อความตายอย่างถูกต้อง