ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ถนอมหัวใจ ยับยั้งสารพัดโรค
หมวด : สุขภาพ-ความงาม
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "ใครจะรู้บ้างหรือไม่ว่า หัวใจเปรียบได้ดั่งเป็นกองบัญชาการ หรือ “เจ้าชีวิต” ของร่างกายเลยทีเดียว หากหัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่ นั่นคือ เราก็ต้อง ตายเมื่อนั้น ภัยเงียบนี้จะค่อยๆ คืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆ ก่อตัวในร่างกาย จนวันหนึ่งมันสำาแดงฤทธิ์เดชออกมา จนบางครั้งเราก็ตั้งตัวไม่ทัน จนต้องเสีย ชีวิตไปในที่สุด จนโรคหัวใจได้ชื่อว่าเป็น “เพชฌฆาตเงียบ” เป็นระเบิดเวลาที ่ ซุกซ่อนอยู่ภายใน รอเวลาที่จะระเบิด จากผลของพฤติกรรมที่ผ่านมาของเรา ที่แสนน่ากลัวกว่าที่เราคาดคิด แรกเริ่มการแสดงอาการก็คล้ายๆ กับหลายๆ โรคจนบางคนก็ชะล่าใจ คิดว่าคงไม่เป็นอะไรหนักหนา แต่หนังสือเล่มนี้จะค่อยๆ บอกเรื่องราวของ โรคหัวใจขาดเลือดที่คร่าชีวิตผู้คนมานักต่อนักมาให้คุณได้รู้จัก และป้องกัน ไว้ก่อน “ถนอมหัวใจ ยับยั้งสารพัดโรค” จะทำาให้คุณได้รู้จักหัวใจของคุณ มากขึ้น หากมีความผิดปกติใดเกิดขึ้นกับอวัยวะที่เกี่ยวพันกับหัวใจ ก็จงดูแล ร่างกายให้สมบูรณ์ทุกส่วน โรคหัวใจไม่ใช่เป็นได้เฉพาะคนที่อายุมาก และ คนที่ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอก็ไม่ใช่ว่าจะรอดจากโรคหัวใจ ทุกสิ่งทุกอย่าง ต่างเกี่ยวเนื่องกันทุกอวัยวะ มาดูแลและถนอมหัวใจกันตั้งแต่วันน ี้เพื่อจะ ยืดอายุและมีชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกันดีกว่า กำาจัดเพชฌฆาตเงียบ ให้หายไปจากชีวิตของ"