ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : DMG Books
ผู้แต่ง : ผศ. ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ของไทยที่ได้รับการยกย่องและจดจำมากที่สุดพระองค์หนึ่ง ทั้งนี้เพราะพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับกรุงศรีอยุธยาและมีความมั่งคั่งจากการค้ามากที่สุดในสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย และที่สำคัญยังได้นำความเจริญหลากหลายเข้ามาสู่สังคมไทย จากการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก ได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ และฮอลันดา