ยุวบรรณารักษ์ TUNU ชวนอ่าน "ประวัติศาสตร์ชาติไทย"

ห้องสมุดโรงเรียนจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ TUNU ชวนอ่าน "ประวัติศาสตร์ชาติไทย" หน้าเสาธงของโรงเรียนเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมาอ่านหนังสือและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย